Hechtingsproblematiek

Hechtingsproblematiek tussen moeder en kind kan al optreden tijdens de zwangerschap. Juist in die negen maanden voor de geboorte zouden moeder en kind liefdevol naar elkaar toe moeten groeien. Wanneer dit hechtingsproces door (onvoorziene) omstandigheden echter niet goed verloopt kunnen daaruit problemen ontstaan. 

hypno-en-co-moeder-kind-relatie
logo hypnoco

Hechtin​​​​​gsproblem​atiek tussen moeder en kind
kan al optreden tijdens de zwangerschap

Als je een kindje krijgt wil je niets liever dan dat het gezond en blij is. Gelukkig is dat in de meeste gevallen ook zo maar soms helaas niet. Dan merk je bijvoorbeeld dat je kindje veel huilt, angstig lijkt of ademhalingsproblemen heeft. Of je merkt bij jezelf dat je je onzeker voelt, of dat je niet dát moedergevoel hebt dat je zou willen hebben. Het kan zijn dat de natuurlijke hechtingsproces tussen moeder en kind dan niet helemaal goed is gegaan.

Hoe komt het dat bij ons de moeder-kind-relatie is verstoord
hypno & co logo transparant
"Hoe kon bij ons de hechtingsproblematiek tussen moeder en kind optreden?"

Hoe komt het?

Als moeder vraag je je wellicht af waarom de relatie met je kind niet helemaal in orde is. Waarom het nooit helemaal geworden is zoals je vooraf verwachtte. Misschien ervaar je problemen in de opvoeding, is je kind niet zo aanhalig of klampt het zich juist aan jou vast. Het kan zijn dat het gedrag van je kind je zorgen baart. Maar wat het ook is, het is nooit jouw schuld. Dus jezelf verwijten maken is echt niet nodig.

Geen Invloed

Laten we eens kijken naar mogelijke oorzaken. Voor, tijdens en na de zwangerschap kan er van alles gebeuren wat een gezonde relatie tussen moeder en kind in de weg kan staan. Vaak gaat het over zaken waar je geen invloed op had.

Het kan zijn dat je veel zorgen of angsten kende tijdens de zwangerschap of dat er sprake was van een sterfgeval in de familie tijdens of voor je zwangerschap. Het kan ook zijn dat je zelf veel ziek was gedurende je zwangerschap.

"Kan hechtingsproblematiek tussen moeder en kind worden opgelost?"
Komt een verstoorde moeder-kind-relatie ooit weer goed
hypno & co logo transparant

Anders dan gewenst

Ook de bevalling zelf kan anders zijn gegaan dan gewenst. Het kan zijn dat er sprake was van een "spoedkeizersnee" of dat je kindje te vroeg geboren is. Misschien verliet je partner je tijdens de zwangerschap of kon je het als zwangere student niet meer bolwerken op de universiteit. Ook ontslag kan een reden zijn voor een slechte moeder-kind-hechting. Er zijn dus veel factoren die de moeder-kind-hechting kunnen verstoren en jezelf verwijten maken heeft gelukkig geen enkele zin. Veel beter is het probleem op te lossen. 

hypno & Co logo
"Hechtingsproblematiek tussen moeder en kind is met hypnose op te lossen"

Werd jouw zwangerschap ook bemoeilijkt door onvoorziene problemen? Heb jij ook de wens om het weer gezellig te hebben met je kind? Neem dan contact met ons op dan praten we rustig over wat we voor jou en je kind kunnen doen. Bij Hypno & Co hebben we namelijk de expertise in huis om de relatie met je kind weer goed te krijgen. Wij doen met jou het hechtingsproces als het ware over zodat jij en je kind weer kunnen genieten van elkaar.

hypno & co logo transparant